Den Danske Sektion på Lycée International


OM DEN DANSKE SEKTION

Oprettelse : 1952
Antal elever : 53
Undervisning : børnehave, primaire (1.-5.klasse), collège (6.–9.kl) og gymnasiet
Den Danske Sektionhar ingen partnerskoler

SEKTIONENS FORMÅL

Den Danske Sektions formål er at give eleverne kundskaber og færdigheder, der udvikler deres danske sprog og en solid viden om dansk kultur, samfund og historie. Dette sker gennem en engagerende og differentieret  undervisning af høj faglig kvalitet. Undervisningen tager udgangspunkt i de danske læreplaner for fagene dansk og historie i folkeskolen og gymnasiet.

Al undervisning varetages af dansk uddannede lærere, der ud over de faglige mål lægger stor vægt på dialog, samarbejde og den enkelte elevs trivsel, og med sektionens små klassekvotienter skaber vi et tæt og tillidsfuldt læringsmiljø.

De fleste elever har en dansk-fransk baggrund, hvorfor vi ser det som en vigtig opgave i tæt samarbejde med forældrene at styrke elevernes interkulturelle identitet. Den Danske Sektion deler skolens værdigrundlag, der bygger på åbenhed og tolerance i et helt unikt internationalt miljø.

ANSØGNING OM OPTAGELSE

På alle klassetrin optager vi elever, der har et tilstrækkeligt dansksprogligt niveau til at følge undervisningen i sektionen. Vi forventer gode faglige kompetencer og lægger vægt på familien og elevens tilknytning til dansk kultur. Derudover forventes også en stor motivation for en tosproget og interkulturel dannelse.

Ikke-fransktalende elever kan søge om optagelse i en modtageklasse, français spécial  (FS), hvor undervisningen er specielt tilrettelagt med intensiv fransk som fremmedsprog.

Ansøgninger behandles i samarbejde med de franske lærere og ledelsen, og den endelige afgørelse om optagelse tages af skolens franske rektor.

Vi modtager ansøgninger fra november, og de skal gerne være os i hænde senest i april. Kontakt sektionen for mere information, hvis du er senere ude. Husk også, at vi altid meget gerne tager imod til et personligt besøg.