Sekcja polska


INFORMACJE OGÓLNE

Data powstania Sekcji Polskiej : 1998 (collège ; 2002 Liceum Międzynarodowe ; 2015 Szkoła Podstawowa im. Marie Curie)
Ilość uczniów : 147
Poziomy nauczania : szkoła podstawowa Marie Curie (Saint-Germain-en-Laye), collège Les Hauts Grillets (Saint-Germain-en-Laye)

PREZENTACJA SEKCJI

Dzięki współpracy władz Polski i Francji we francuskich placówkach oświatowych w Saint- Germain-en-Laye działa Sekcja Polska.

Ta forma nauki języka polskiego pozwala na realizowanie w ramach francuskiego collège’u, liceum oraz szkoły podstawowej nauczania języka polskiego i historii Polski. Oba przedmioty wykładane są przez nauczycieli polskich legitymujących się dyplomami polskich uczelni, posiadających przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Celem nauki w Sekcji Polskiej jest umożliwienie uczniom osiągnięcie pełnej dwujęzyczności, poznanie historii Polski i literatury polskiej. Dzięki nauce oraz dzięki licznym przedsięwzięciom kulturalnym i edukacyjnym (studniowka, mikołajki, powitanie wiosny, wieczory polskie, systematyczne wyjazdy do Polski, etc) nasi uczniowie podtrzymują  stały kontakt z krajem, ze swoimi rówieśnikami i rodziną.

Agnieska SYGOWSKA-KALMUS, koordynator Sekcji Polskiej

Zapisy

Nauka w Sekcji Polskiej przeznaczona jest dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy umieją mówić, pisać i czytać po polsku w stopniu umożliwiającym uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w języku polskim.

Warunkiem przyjęcia do Sekcji jest pomyślne przejście rozmowy kwalifikacyjnej, zdanie testu z języka polskiego (ustnego i pisemnego) oraz osiąganie przez kandydata dobrych wyników w nauce. Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje przedstawiciele administracji francuskiej na podstawie zaopiniowanych przez kierownika Sekcji dokumentów.

Przy naborze do Sekcji Polskiej nie obowiązuje rejonizacja a funkcjonujący system transportu szkolnego umożliwia dojazd uczniów z kilkudziesięciu okolicznych miejscowości.

Podania o przyjęcie do Sekcji należy składać w okresie od 1 grudnia do końca lutego. Wszelkie szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Sekcji.