Nederlandse afdeling


Algemene informatie

Jaar oprichting: 1952
Aantal leerlingen : 149
Onderwijsniveaus: Peuter- en basisonderwijs, onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs
Partnerscholen : Geen

Missie

Onze missie is het aanbieden van onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur op moedertaalniveau aan leerlingen van 2,5 tot 18 jaar binnen de internationale schoolomgeving van het Lycée International van Saint-Germain-en-Laye, een publieke school die onder het toezicht valt van het Franse Ministerie van Onderwijs.

Hierbij richten wij ons op de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs zoals die in Nederland gelden voor wat betreft de Nederlandse taal, aardrijkskunde en geschiedenis. Wij bereiden onze leerlingen voor op het Franse einddiploma, Option Internationale du Baccalauréat (OIB). Dit diploma geeft onder meer in Nederland en Vlaanderen toegang tot alle hogescholen en universiteiten. Het onderwijs binnen de Nederlandse afdeling valt onder het toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie.

De uitvoering van het onderwijs vindt plaats in nauwe samenwerking met het Franse docententeam, de schoolleiding en de dertien andere internationale afdelingen in een veilige, kindvriendelijke leeromgeving. 

Inschrijvingsprocedure

Vanaf de peutergroep tot en met VWO 4/4e jaar ASO (15 à 16 jaar) kunnen leerlingen bij ons worden ingeschreven. Toekomstige leerlingen moeten het Nederlands beheersen op moedertaalniveau, afhankelijk van hun leeftijd mondeling en in geschrift. Naast het niveau van het Nederlands zijn het algemeen academisch niveau en de capaciteiten om het meertalige programma met succes te doorlopen van belang. In de meeste gevallen worden de leerlingen getest.

Bij een positief advies wordt het dossier voorgelegd aan de directeur van het Lycée International, die de definitieve beslissing tot toelating neemt.  

Aan leerlingen vanaf groep 4/2e leerjaar tot en met VWO4/4e jaar ASO wordt de mogelijkheid geboden onderwijs te volgen in een ‘Français Spécial-klas’, bestemd voor leerlingen die het Frans niet of nauwelijks beheersen. Na een jaar intensief Frans onderwijs worden de leerlingen geacht in te stromen in de normale Franse klassen.