Svenska Sektionen


ALLMÄN INFORMATION

Sektionen startade: 1972
Antal elever: 163
Årskurser: Förskola, grundskolan och gymnasiet

Sektionschefen har ordet 

På Svenska Sektionen vid Lycée International har vi i snart 50 år välkomnat svensktalande elever i alla åldrar. Vår målsättning är att eleverna ska bibehålla och vidareutveckla det svenska språket samt främja kunskap och intresse för svensk kultur och svenska samhällsförhållanden. Vi är en sektion med ett starkt föräldraengagemang som värnar om svensk kultur och svenska värderingar.
Sektionen följer svensk läroplan inom ramen för det franska skolsystemet.  Våra erfarna lärare med svensk lärarutbildning undervisar i svenska språket och litteraturen, historia, samhällskunskap och geografi. På Svenska sektionen värdesätts varje elevs unika kapacitet på bästa möjliga sätt med en strävan att stimulera elevernas akademiska framsteg, deras intellektuella nyfikenhet och självförtroende. Efter avslutad skolgång på svenska sektionen på Lycée International, har våra elever skaffat sig en solid kulturell och kunskapsmässig bas, vilken på ett enastående sätt förbereder dem inför fortsatta studier i Sverige eller varhelst i världen.

Eva Stenberg, rektor

Inskrivning

Svenska Sektionen tar emot elever som talar, skriver och läser svenska på modersmålsnivå. Elever som inte kommer direkt från svensk skola får sina svenskkunskaper testade. Våra antagningskriterier är baserade på elevens kunskaper, betyg och kapacitet att fullfölja en tvåspråkig skolgång. Alla elever (7-15 år) som inte behärskar franska erbjuds ett specialprogram med intensivundervisning under sitt första skolår. 
Vi tar emot ansökningar fr.o.m. 1 november t.o.m. 1 maj, för nästkommande läsår. Intagning sker endast vid varje nytt läsårs början (september).
För inskrivningsformulär och besök, kontakta Elisabeth Claesson tel. +33 (0)6 40 48 08 42, admin@sectionsuedoise.com

SEKTIONSCHEFEN HAR ORDET 
På Svenska Sektionen vid Lycée International har vi i över 50 år välkomnat svensktalande elever i alla åldrar.

Elisabeth Claesson
Responsable Administrative

Lycée International
2 bis rue du Fer à Cheval
CS 40118
78105 Saint Germain-en-Laye cedex – France
tél bureau 06 40 48 08 42

mail : admin@sectionsuedoise.com
web : www.sectionsuedoise.com
twitter : https://twitter.com/sectionsuedoise